Adácsi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde létesítése

A fejlesztés célja: A 0-3 éves kisgyermekek gondozási feltételeinek megteremtése Adácson, a bölcsődei gondozás egészséges, biztonságos és esztétikus környezetének kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.

A jelentkező települési igényeknek és a jogszabályi előírásoknak eleget téve a pályázat keretében egy 7 fős mini bölcsődét létesítünk az önkormányzat által működtetett óvoda belső átalakításával, amellyel párhuzamosan elvégezzük a szükséges felújításokat is az óvodai és a közös részeken. A bölcsőde létesítésen túl szükséges az óvodai részen lévő, nagyon elhasználódott és balesetveszélyes burkolatok felújítása is.

Támogatási összeg: 25 518 110 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00009

Hasonló cikk:

Magyar Falu Program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Adács Község Önkormányzata Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők …