Rendezvénytér kialakítása Adácson

Kedvezményezett neve: Adács Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása című VP-M19.2.1 kódszámú felhívás
Projekt címe, azonosító száma: Rendezvénytér kialakítása Adácson 3060450905
A támogatás összege: 4.065.929 Ft.
A támogatás mértéke: 85%
A projekt tervezett befejezése: 2021. 07. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Projekt rövid összefoglalója: Közösségi tér kialakítása Adácson a 968/1 hrsz-ú területen, az általános iskola előtti térburkolat készítése.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: Az adácsi művelődési ház (kultúrház) 3292 Adács, Rákóczi Ferenc u. 18. sz. előtti és az Adácsi Szt. Jakab Általános és Sport Iskola 3292 Adács, Rákóczi Ferenc u. 20-24. sz. előtti önkormányzati tulajdonú 968/1 hrsz-ú terület kerül átalakításra közösségi térré. A terület alkalmassá tétele térkövezésre, térkövek és szegélyek lerakása közösségi tér kialakítása céljából. A közösségi tér minden irányból szabadon megközelíthetően kerül kialakításra, és területe a falu központjában helyezkedik el.

Térburkolat: a meglévő kavicsos talajon kialakítandó rétegrendben 6 cm vastag szürke beton térko burkolat lerakására kerül sor 401,22 m2 felületen Leier Piazza 10*20 cm méretben, a járda szakasza piros színben.

Projekt eredménye és hatásai: 401,22 m2 felületen új közösségi tér lesz Adácson.

A fejlesztés várható eredményei és hatásai társadalmi gazdasági környezeti szinten egyaránt kedvezőek lesznek, hiszen a terület meglévő fáit és bokrait megtartjuk. Kulturált környezet kerül kialakításra a település lakosai és a turisták által leginkább látogatott területén. Több civil szervezet muködik a településen, melyek közösségi rendezvényeihez helyszínt tudunk az új felületen biztosítani. Nagyszámú rendezvény kerül évente megrendezésre a településen, melynek helyszínt tudunk itt biztosítani.

Hasonló cikk:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Adácson

Adács Község Önkormányzata, a település egészségügyi alapellátásának fejlesztése érdekében nyújtotta be a pályázatát, mely fejlesztés …